Skip to content

ตัวอย่างโค้ดเพื่อเปลี่ยนสถิติยอดวิว

แนะนำให้ใช้วิธี Import Stat

แต่หากต้องการเขียนโปรแกรมเพิ่ม สามารถใช้ตัวอย่างโค้ดตามนี้ได้