ใช้งาน FluentSMTP แบบไม่ส่งเมลออก

ใน WB Small จะมี ปลั๊กอิน FluentSMTP ไว้ให้นะครับ สามารถเปิดใช้และตั้งค่าเมลได้ คู่มือคือ

แต่หากต้องการแค่เช็คง่ายๆ ว่าระบบส่งเมลอะไรออกไป หรือดูปัญหาเวลาระบบขึ้น Error แบบรูปนี้ เราสามารถตั้งค่าให้ไม่ต้องส่งจริงก็ได้นะครับ

1. เปิดใช้งาน FluentSMTP

ต้องปิด mailgun นะครับ เพราะปลั๊กอิน mailgun นี้ถูกตั้งค่าไว้ให้ส่งเมลในชื่อ [email protected]

2. เลือก PHP ตามรูป 

ระบบจะไม่ส่งเมลจริงนะครับ แค่ไว้ดู log เท่านั้น หากต้องการส่งเมลจริง ให้เลือกว่าจะส่งด้วยเมลอะไรที่เราใช้อยู่ เช่นของ Google / Microsoft

3. ทดลองเปลี่ยนอีเมลผู้ควบคุม 

จะเห็นว่าเมลส่งไม่สำเร็จ (failed) แต่เราเช็คใน log ได้ว่า เมลส่งไปว่าอะไรบ้าง

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us