การใช้งาน Seed Stat Pro

ปลั๊กอิน Seed Stat Pro นี้เป็นการดึงข้อมูลยอดอ่านบทความ (Pageviews และ Unique Pageviews) จาก Google Analytics มาเก็บไว้ใน Custom Field ของแต่ละ Post นะครับ (Post / Page หรือ Custom Post Type อื่นๆ)

โดยเก็บที่ Custom Field ดังนี้

  1. s_stat เก็บยอด Pageviews
  2. s_unique เก็บยอด  Unique Pageviews

ซึ่งการจะแสดงยอดอ่านนี้ จะทำผ่าน Shortcode ก็ได้ หรือใส่ไว้ในธีมก็ได้ ตามแท็บ Usage ในปลั๊กอิน คือ

ขั้นตอนการใช้งาน

  1. เว็บที่ใช้ต้องติดตั้ง Google Analytics อยู่ก่อนแล้ว
  2. ตั้งค่า Google Analytics API ตาม คู่มือการตั้งค่า
  3. เชื่อมต่อ (Connect to Google Analytics) เพื่อเปิดสิทธิให้ปลั๊กอินอ่านค่าได้
  4. นำโค้ด [s_stat] ไปไว้ในเนื้อหา เพื่อแสดงยอดคนดู (แนะนำให้แก้ที่ธีมจะสะดวกกว่า)
  5. หากต้องการดึงสถิติย้อนหลัง ให้ไปที่แท็บ ดึงสถิติจากกูเกิล เพื่อเลือกสถิติที่ต้องการได้
Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us