การตั้งค่า Google Analytics API Key

1. สร้างโปรเจ็คใน Google Cloud Platform

ไปที่ลิงก์ Google API Console แล้วคลิก New Project

แล้วกรอกรายละเอียด

2. สร้างรหัสและหน้าจอสำหรับใช้งาน

ไปที่เมนู APIs & Services → Credentials เพื่อสร้างรหัสเข้าใช้ แต่ว่าก่อนจะสร้างรหัสได้ ต้องตั้งค่าหน้าจอยืนยันการใช้งานก่อน คลิกที่ Configure Consent Screen

2.1 สร้าง Consent Screen

เนื่องจากเป็น App ที่เราใช้งานเองเป็นหลัก ไม่ได้เปิดให้ผู้ใช้คนอื่นๆ หากเป็นอีเมลองค์กรให้เลือก Internal จะสะดวกสุด แต่ถ้าเป็น gmail ทั่วไป ก็ต้องเป็น external (ตอนเราใช้งานปลั๊กอิน เวลาล็อกอิน ระบบจะถามย้ำว่า เชื่อถือคนสร้าง app นี้นะ ก็ให้กดตกลงไป)
แล้วกรอกค่า App Information ไป โดยข้ามเรื่อง App Domain ได้ (เนื่องจากเราไม่ได้เปิดให้คนนอกมาใช้)
แล้วกรอก Authorized domains กับ ใส่เมลติดต่อ

ส่วน Scope สามารถข้ามไปได้ เพราะเราไม่ได้เปิดให้คนนอกใช้ ก็ไม่จำเป็นต้องขอสิทธิ
กรอกครบ ก็คลิก Back To Dashboard ได้

2.2 สร้าง Credentials

ไปที่เมนู APIs & Services → Credentials.คลิกที่ปุ่ม Create Credentials

 Create Credentials → OAuth client ID

เลือก Web Application แล้วตั้งชื่อ ส่นว Authorized JavaScript origins และ Authorized redirect URIs ให้เอาค่ามาจากหลังบ้าน หน้าตั้งค่าปลั๊กอิน

เสร็จแล้ว เราจะได้ค่า Client ID และ Client Secret ให้นำไปกรอกในหน้าปลั๊กอิน

3. เพิ่มบริการ Google Analytics API ให้กับ App

ไปที่เมนู APIs & Services → Library แล้วพิมพ์คำว่า Google Analytics API ให้คลิกตามรูป

แล้วคลิก Enable เพื่อเปิดใช้งาน

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us