ปัญหา Sale Page ไม่มีตัวเลือกให้เพิ่ม Product

ทีมงานได้รับการสอบถามเข้ามาเกี่ยวกับ Feature : Sale Page ว่าทำไมบางทีเว็บมีให้เพิ่ม Product ได้บ้าง ไม่ได้บ้าง

ปัญหาที่พบคือ ในเว็บนั้นๆ มี Plugin  : ACF อยู่ครับ

งง ใช่มั้ยครับว่า มี ACF แล้วทำไมถึง Error ทั้งๆที่ตัว Option ของ Sale Page เป็น ACF ?

แบ่งเป็น 2 กรณีครับ

Case 1 : ลูกค้าที่ไม่เคยลง ACF เลย จะใช้งาน Sale Page ได้ไม่มีปัญหา

Case 2 : แต่ถ้าลูกค้าลง ACF ไว้ก่อนแล้วไม่ใช่ ACF Pro - Product ที่เป็น Repeater จะไม่ทำงานครับ

ทางแก้ไข

สามารถลบ Plugin : ACF ออกแล้วใช้งาน Plugin ได้ตามปกติเลยนะครับ

เพราะธีมแถม ACF ตัวโปรมาให้อยู่แล้วครับผม

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us