ย้ายเว็บไซต์

ทางเราได้ย้ายระบบจาก SeedThemes มา SeedWebs เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ

SeedThemes จะยังใช้งานได้อยู่ แต่จะเป็นเพียง Backup เท่านั้น
ทางเราจะสิ้นสุดการให้บริการเว็บไซต์ SeedThemes ภายในสิ้นปีนี้ ขอให้สมาชิกเดิมมาใช้ระบบใหม่แทนครับผม

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us