สมาชิก Seed Kit เดิม ตอนนี้สามารถใช้งานได้กี่เว็บไซด์ครับ

ถ้าเคยซื้อ Seed Kit Classic มาก่อน

จะสามารถใช้ได้ unlimited เหมือนเดิมนะครับ ถ้าต่ออายุในดีลเดิมก็ได้ต่อเรื่อยๆ แต่ระบบเขียนไว้ 500 เพื่อไม่ให้คนเอาไปแจก (ส่วนคนซื้อ Seed Kit แบบใหม่ ก็จะจำกัดที่ 500 ครับ)

ถ้าหากใช้เองถึง 500 ต้องการใช้เพิ่ม สามารถแจ้งทีมงานได้ เราจะปรับเพิ่มให้ครับ ดีลเก่ายังเหมือนเดิมนะครับ

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us