การใช้งาน Page Template ใน ธีม Plant

Page Template คือ การเลือกรูปแบบหน้าเพจให้แสดงในรูปแบบต่างๆ 

โดยเมนู คุณสมบัติหน้า (Page Template) นี้ จะอยู่ในแถบเครื่องมือด้านขวามือตามรูปภาพ

โดยเทมเพลต ที่มีให้เลือกมีดังนี้

  • เทมเพลตเริ่มต้น คือ รูปแบบเนื้อหาแบบเต็มจอปกกติ
  • Form คือ รูปแบบเนื้อหาที่เหมาะสำหรับการสร้างหน้าแบบฟอร์ม
  • Landing Page คือ รูปแบบเนื้อหาแบบหน้าว่างเปล่า เหมาะสำหรับการทำ Landing Page
  • Left Sidebar (Sub Page) คือ รูปแบบเนื้อหาที่เหมาะสำหรับหน้า Sub Page และมีช่องด้านซ้ายมือเพื่อใส่ Widget ต่างๆ
  • Left Sidebar คือ รูปแบบเนื้อหาที่มีช่องด้านซ้ายมือ เพื่อใส่ Widget ต่างๆ
  • Right Sidebar (Sub Page) คือ รูปแบบเนื้อหาที่เหมาะสำหรับหน้า Sub Page และมีช่องด้านขวามือเพื่อใส่ Widget ต่างๆ
  • Right Sidebar คือ รูปแบบเนื้อหาที่มีช่องด้านขวามือ เพื่อใส่ Widget ต่างๆ

สามารถเพิ่ม Widget ต่างๆ ได้ที่หัวข้อ Widgets โดยไปที่รูปแบบเว็บ >>> วิดเจ็ต (widget) แล้วเลือก Widget ที่ต้องการในตำแหน่งที่ต้องการได้เลยค่ะ

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us