การตั้งค่าการใช้งาน Seed Confirm Pro

การตั้งค่าการใช้งานนั้น ให้ไปที่เมนู แจ้งชำระเงิน  เลือก ตั้งค่า  ไปที่ ตั้งค่าการแจ้งชำระเงิน จะปรากฎแบบฟอร์มแจ้งชำระเงิน

แบบฟอร์มแจ้งชำระ

หน้า  หมายถึง เราสามารถเลือกหน้าที่จะให้แบบฟอร์มนี้ปรากฎ

ข้อมูลที่บังคับกรอก  สามารถเช็คถูกเพื่อเลือกข้อมูลที่เราต้องการให้บังคับกรอกในแบบฟอร์ม

ข้อมูลอื่นๆ สามารถเช็คถูกเพื่อเลือกข้อมูลอีเมล์ ที่อยู่ หรือหมายเหตุเพิ่มเติม

ปุ่มอัปโหลดสลิป

กดปุ่มเช็คถูก เมื่อต้องการเปิดใช้งานปุ่มอัปโหลด

ข้อความในปุ่ม สามารถระบุข้อความที่ต้องการในปุ่มได้

ข้อความที่อัปโหลดเสร็จ สามารถระบุข้อความเมื่ออัปโหลดเสร็จ

กดปุ่มเช็คถูก เมื่อต้องการเปิดใช้งานพร้อมเพย์ 

หลังจากผู้ใช้ส่งข้อมูล

เปลี่ยนไปที่หน้า หมายถึง เราสามารถเลือกหน้าที่เราจะให้แสดงหลังจากผู้ใช้ส่งข้อมูล

ข้อความ(กรณีเลือกหน้าปัจจุบัน)  สามารถระบุข้อความที่ต้องการได้

สีพื้นหลัง สามารถเลือกสีพื้นหลังที่ต้องการได้

หน่วยเงิน (แสดงในระบบหลังบ้าน) สามารถระบุหน่วนเงินที่ต้องการ

อีเมลผู้ดูแลร้านค้า ส่งเมื่อมีคนแจ้งชำระเงิน หากต้องการใส่หลายอีเมลให้คั่นด้วยเครื่องหมายคอมม่า (,)

ต้องการเปลี่ยนสถานะคำสั่งซื้อ?  สามารถเลือกเปลี่ยสถานะเป็น กำลังตรวจสอบการชำระเงิน หรือกำลังเตรียมการจัดส่ง

เมื่อตั้งค่าเสร็จสิ้นแล้ว กดบันทึกการเปลี่ยนแปลง เพื่อบันทึกการใช้งาน

การตั้งค่าหน้าบัญชีสำหรับโอนเงิน

1. เลือกเมนู บัญชีธนาคาร 

2. สามารเพิ่มหรือลบบัญชี โดยกดปุ่มเพิ่ม หรือ ลบบัญชีที่เลือก

3. กดปุ่มบันทึกการเปลี่ยนแปลง เพื่อบันทึกการใช้งาน

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us