การติดตั้งปลั๊กอิน Seed Confirm Pro

วิธีการติดตั้งปลั๊กอิน Seed Confirm Pro

สามารถเข้าไปซื้อปลั๊กอิน ได้ที่ https://seedthemes.com/item/seed-confirm-pro/ เลือกราคาและสิทธิ์การใช้งานตามความต้องการนะคะ  จากนั้นคลิกที่ สั่งซื้อ

จะปรากฎหน้า ชำระเงิน (ตามรูปด้านล่าง) แสดงรายละเอียดของราคาและสิทธิ์การใช้งานที่เราเลือก, ตัวเลือกวิธีการชำระเงิน, ข้อมูลส่วนตัว, รายละเอียดการโอนเงิน เมื่อตรวจสอบรายละเอียดทั้งหมดถูกต้องครบถ้วนแล้วจึงกดปุ่ม สั่งซื้อ

จะปรากฎข้อความ ยืนยันการชำระเงิน การดาวน์โหลดข้อมูลปลั๊กอินและดูเนื้อหาต่างๆ สามารถเข้าดูได้ที่ Accout (สมาชิก) ค่ะ

จากนั้นเราจะมาติดตั้งปลั๊กอินกัน โดยไปที่หน้าเมนู ปลั๊กอิน เลือก เพิ่มปลั๊กอินใหม่

คลิกที่ อัปโหลดปลั๊กอิน และคลิก Choose file เพื่อเลือกไฟล์ Seed Comfirm Pro ที่เราดาวน์โหลดมาเรียบร้อยแล้ว (เข้าไปดูที่ได้ Accout (สมาชิก)) หรือลากไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาวางไว้เลยก็ได้นะคะ  จากนั้นกด ปุ่มติดตั้งตอนนี้

เมื่อติดตั้งสำเร็จแล้ว กดที่ ใช้งานปลั๊กอิน เพื่อเริ่มใช้งานได้เลยค่ะ

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us