การติดตั้งปลั๊กอินที่มาพร้อมกับธีม

วิธีการลงปลั๊คอินที่มาพร้อมกับธีม

การลงปลั๊กอินที่ Plant เตรียมไว้ให้ คลิกที่ Begin installing plugins

กดเลือกปลั๊คอินทั้งหมด แล้วเลือก install จากนั้นคลิกที่ ปุ่ม นำไปใช้ และรอจนกว่าปลั๊กอินจะติดตั้งเสร็จสิ้นทั้งหมดค่ะ

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us