การปรับแต่งหน้า Header

การปรับแต่ง ส่วนหัว(Header)

Header Style แบบ Auto show /  Fixed / Standard 

การปรับส่วนหัวแบบ  Auto show จะช่วยให้ส่วนหัวปรากฏขึ้นทันทีที่เราเลื่อนเมาส์ขึ้นกลับมาดูเนื้อหาด้านบน

การปรับส่วนหัวแบบ Fixed นั้น ส่วนหัวจะ Fixed อยู่ด้านบนเสมอ เมื่อเลื่อนเมาส์ดูเนื้อหาด้านล่างเว็บส่วนหัวจะเลื่อนอยู่ด้านบนเสมอ

การปรับส่วนหัวแบบ Standard คือ การปรับมุมมองเสมือนจริง เมื่อเลื่อนเมาส์ดูเนื้อหาด้านล่าง และอยากจะกลับมาดูเมนูส่วนหัวจะต้องเลื่อนกลับขึ้นไปจนถึงด้านบนสุดเสมอ

Logo Position

การจัดแต่ง Logo สามารถเลือกให้อยู่ทางด้านซ้าย (Left Logo)  หรือกึ่งกลางด้านบนของหน้าเพจ (Top Logo)

1) Center Menu หมายถึง การจัดให้เมนูอยู่ตรงกึ่งกลางหน้าเพจ

2) Header Height คือ การตั้งค่าระยะห่างของแถบส่วนหัวของเพจ

3) Logo Height คือ การตั้งค่าความสูงของตัวโลโก้

4) Hide Site Title  คือ การซ่อนชื่อหัวข้อเว็บไซต์

5) Has Shadow คือ การซ่อนเส้นเงาของส่วน Header

6) Hide arrow down Icon on menu? คือการซ่อน Drop down ไอค่อนในเมนู

7) Action Icon คือการเพิ่มไอค่อนและอื่นๆเพิ่มเติม โดยเลือกไอค่อน ค้นหา (Search) หรือ ปรับแต่งรูปแบบเอง (Custom)

8) Header Effect on Homepage คือการปรับแต่งส่วนหัว โดยมีสามรูปแบบ คือ ไม่มีการปรับแต่ง (None) , Slide in และ Overlay

9) Color ปรับรูปแบบสีในแถบส่วนหัวด้านบน 

  • background color คือการเลือกสีพื้นหลังของส่วนหัว
  • background image คือ การเลือกรูปเป็นพื้นหลังของส่วนหัว
  • Link Colors คือ การปรับสีของลิ้งก์ในเพจ

10) For Mobile คือ การปรับแต่งหน้าเว็บที่แสดงบนมือถือ

  • Header Style การปรับแต่งรูปแบบส่วนหัวได้สามรูปแบบเช่นเดียวกับการตั้งค่าแบบหน้าจอ คือ  Auto show , Fixed และ Standard
  • Header Height  คือ การตั้งค่าระยะห่างของแถบส่วนหัวของเพจ
  • Logo Height คือ การตั้งค่าความสูงของตัวโลโก้
  • Logo Layout คือ การจัดวางตำแหน่งโลโก้ โดยสามารถตั้งค่าให้อยู่ด้านซ้ายมือ กึ่งกลาง หรือด้านขวามือ
  • Left Area คือ การเลือกการแสดงผลด้านซ้ายมือของเมนูมือถือ 
  • Right Area คือ การเลือกการแสดงผลด้านขวามือของเมนูมือถือ
  • Mobile Menu Color คือ การปรับเมนูรูปแบบสีในส่วนต่างๆ เช่น รูปแบบสีของตัวหนังสือและไอค่อน (Text and Icon), สีพื้นหลัง (Background),  ลิ้งก์ (Link) เป็นต้น

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us