หัก ณ ที่จ่าย 3%

มีคำถามเข้ามาว่า 
" ในหัวข้อ "ที่อยู่" ของระบบมีช่องให้ติ๊ก "ต้องการหักภาษี ณ ที่จ่าย" 
ทาง Seed Webs มองว่าเป็นการขายสินค้า หรือ เป็นการว่าจ้างทำของ (ต้องหัก 3%) ควรเป็นรูปแบบใดครับ ? "


ตอบ
เราขายสินค้าที่มีลิขสิทธ์ จึงต้อง หัก ณ  ที่จ่าย 3% ครับ
รายละเอียดเพิ่มเติมจากเว็บกรมมสรรพาร https://www.rd.go.th/25239.html

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us