การปรับแต่งหน้า อัตลักษณ์เว็บไซต์

การปรับแต่งหน้า อัตลักษณ์เว็บไซต์ธีม Plant เมนู รูปแบบเว็บ  ->  ปรับแต่ง

หัวข้อที่ต้องการต้องการปรับแต่งจะอยู่ด้านซ้ายมือ คลิก -> อัตลักษณ์เว็บไซต์  รายละเอียดที่สามารถปรับแต่งได้จะแสดงออกมาคลิก -> เลือกรูปโลโก้

โลโก้ที่เลือกมามีขนาดที่กำหนดมาแล้ว คลิก -> ข้ามการตัด

โลโก้ที่เลือกจะแสดงหน้าชื่อเว็บ สามารถลบออกและเปลี่ยนรูปโลโก้ได้ภายหลังในส่วนหัวข้อเว็บและคำโปรยที่ได้กำหนดมาตอนสร้างเว็บนั้นสามารถแก้ไขได้จากตรงนี้

คลิกที่แถบ เลือกไอคอนเว็บไซต์ เพื่อเลือกรูปไอคอนเว็บที่จะแสดงในแท็บของเบราว์เซอร์ 

ไอคอนเว็บ ต้องมีขนาด 512×512 px ได้ทั้งไพล์ที่เป็นนามสกุล JPG หรือ PNG ไอคอนเว็บควรมีสีทึบไม่ควรเป็นสีขาวทำให้ไม่สามารถมองเห็น

ระบบจะแสดงให้เห็นรูปไอคอนเว็บ สังเกตแท็บของเบราว์เซอร์ไอคอนเว็บจะเปลี่ยนไป

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us