ส่งเมลติดสแปม? ขึ้น Be careful with this message?

โฮสต์โดยทั่วไป จะส่งอีเมลของเว็บเราร่วมกับเว็บอื่นๆ ในระบบ และไม่มีการตั้งค่าความเป็นเจ้าของโดเมนที่ถูกต้อง ทำให้มักจะไปติดสแปม หรือขึ้นเตือนที่ปลายทางว่า Be careful with this message.
ทางแก้คือ
  1. ใช้ Gmail / G Suite ส่งเมลแทน เหมาะกับวันละไม่มาก (เช่นวันละ 100 ฉบับ) ฟรี ดูวิธีการตั้งค่าที่ https://www.wpthaiuser.com/postman-smtp/
  2. ใช้ Mailgun หรือ Amazon SES ส่วนตัวผมคิดว่า Mailgun สมัครง่ายกว่านิดหน่อย มีปลั๊กอินทำให้พร้อมใช้ รวมๆ ราคาไม่แพง ส่งเมลเดือนละหมื่นฉบับก็ตกเดือนละ 2-300 บาท ส่วน Amazon ถ้าใช้ Server ของเค้าจะส่งได้ฟรีเดือนละ 67,000 ฉบับ

แต่ถ้าใช้วิธีนี้ แนะนำให้ใช้โฮสต์ที่อยู่ต่างประเทศ (เช่นสิงคโปร์) เพราะโฮสต์ในไทยมักจะส่งข้อมูลออกนอกประเทศได้ช้าและอาจทำให้ส่งเมลไม่สำเร็จ

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us