การตั้งค่า Seed Login Pro

ปลั๊กอิน Seed Login Pro ใช้เพื่อป้องกันการเข้าระบบด้วย Username และ Password

เมื่อไม่มีการใช้รหัสผ่าน แปลว่าจะไม่มีทางโดนแฮกโดยการสุ่มรหัสผ่าน ซึ่งเป็นจุดอ่อนหลักของเวิร์ดเพรส

แต่ปลั๊กอินนี้ไม่ได้ทำระบบล็อกอินเอง เพราะมีปลั๊กอินอื่นที่ทำได้ดีอยู่แล้ว คือ

1. ล็อกอินด้วย Social Network

แนะนำให้ใช้ปลั๊กอิน Nextend Social Login and Register ซึ่งมีทั้งแบบฟรีและเสียเงิน แบบฟรีเปิดใช้การล็อกอินผ่าน Facebook และ Google ก็น่าจะเพียงพอสำหรับกรณีทั่วไปแล้ว แบบเสียเงินจะรองรับเครือข่ายอื่นๆ อีกจำนวนมาก เช่น Apple และ Line ดูรายละเอียดที่ Pro Addon

2. ล็อกอินด้วยลิงก์พิเศษที่ส่งไปทางอีเมล

แนวทางนี้เรียกกันหลายชื่อ ทั้ง Magic Link หรือ Passwordless Email Token โดยปลั๊กอินที่เราใช้อยู่ ฟรีและดีมาก คือ Passwordless Login ของ Cozmoslabs โดยต้องตรวจสอบด้วยว่าระบบเว็บไซต์ของเราส่งเมลได้อย่างมีประสิทธิภาพ แนะนำให้อ่านบล็อก ย้ายระบบส่งเมลจาก Mailgun สู่ Postmark

3. ล็อกอินด้วย OTP SMS

ช่องทางนี้จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ทั้งค่า SMS และค่าปลั๊กอิน เราแนะนำปลั๊กอิน Digits ที่ใช้กับเว็บ SeedWebs.com แห่งนี้ โดยหากเลือกใช้ SMS จาก Google Firebase ก็จะได้ฟรีเดือนละ 10,000 ครั้ง

ตัวอย่างเว็บไซต์

ลองเข้าดูที่เว็บตัวอย่าง https://ranka.seeddemo.com/my-account/ ซึ่งลงปลั๊กอินในข้อ 1 และ 2 ไว้

สามารถคลิกสมัครหรือลองสั่งซื้อได้ ทีมงานจะลบข้อมูลทิ้งเป็นระยะ ไม่นำไปใช้หรือเผยแพร่ต่อ

การตั้งค่า

  1. ก่อนลงปลั๊กอิน Seed Login Pro ต้องติดตั้งปลั๊กอินด้านบนก่อน แนะนำ Nextend Social Login and Register เพราะฟรีและยืนหยุ่นสุด 
  2. ตั้งค่า Facebook หรือ Google Login ตามในปลั๊กอิน Nextend Social Login ระบุไว้ (ระวังว่า Facebook ต้องขอสิทธิเพิ่ม 2 อันเพื่อเข้าถึงเมลและรูปโปรไฟล์)
  3. หากใช้กับ WooCommerce หน้า My Account ให้เพิ่ม Shortcode [nextend_social_login] ด้วย ตัวอย่างรูปนี้คือมีทั้ง Social และ Passwordless Email 
  4. ลงปลั๊กอิน Seed Login Pro ระบบจะปิดการใช้ User และ Password แต่ยังเปิดให้เข้าหน้า /wp-admin/ ได้ โดยเหลือแค่ปุ่ม Social Login
  5. หากต้องการปิดการเข้าถึง /wp-admin/ ให้ตั้งค่า Redirect (ย้ายหน้าล็อกอินของ WP) ได้ แต่ต้องตั้งค่าปุ่ม Social Login ใหม่ คือไปเปลี่ยนค่า OAuth redirect uri proxy page ให้เป็นหน้าอื่น (เช่นสร้างหน้าเปล่า ตั้งชื่อว่า Login) ดูคู่มือที่ Global Settings – General

การแก้ไข CSS หน้าล็อกอิน

ในหน้าตั้งค่าหลัก สามารถใส่ CSS เพิ่มเติมได้เลย

การย้ายหน้าล็อกอินของ WP ไปหน้าอื่น (Redirect Login Page)

ให้ติ๊กเลือกข้อแรก แล้วกรอก Path ของหน้าที่ต้องการ Redirect ไป เช่น /my-account/ สำหรับ WooCommerce

การ Redirect Login Page โดยใช้ร่วมกับ Nextend Social Login 

หากติ๊กย้ายหน้าล็อกอิน (Redirect) ตามรูปบน ระบบ Social Login จะใช้งานไม่ได้ ทางแก้คือต้องสร้างหน้า OAuth redirect uri proxy page ให้เป็นหน้าอื่น คือ

  1. สร้างหน้าเปล่าขึ้นมาก่อน เช่น Login
  2. ในหน้าตั้งค่าของ Nextend Social Login ให้เลือก OAuth redirect uri proxy page เป็นหน้านั้น ตามกรอบสีส้ม
  3. หลังจากนั้น ต้องไปแก้ค่า  redirect URIs ทั้งใน Facebook และ Google ใหม่ เป็น url ล่าสุด ตามกรอบสีม่วง
Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us