แก้ไขปัญหาเลข 0 หายไปจากฟิลด์เบอร์มือถือ

หลังจากที่ Forminator มีการอัพเดทเวอร์ชั่นใหม่ ทำให้ตอนนี้ฟิลด์เบอร์มือถือในตัวอย่างฟอร์มที่ทีมงานทำไว้ให้เกิดบัคเล็กน้อย 
คือเมื่อกรอกเบอร์มือถือที่ขึ้นต้นด้วย 0 แล้วเลข 0 จะหายไปเมื่อไปกรอกที่อยู่ แต่ไม่มีผลกับการแจ้งเตือน Line notify นะคะ 

สำหรับท่านไหนที่ต้องการแก้ไข เบื้องต้นให้ลบฟิลด์เบอร์มือถืออันเก่าทิ้งไป แล้วสร้างฟิลด์ใหม่ด้วยฟิลด์ Phone แก้ไข Label และแจ้งเตือน Error เหมือนกับตัวเดิม

หลังจากเพิ่มฟิลด์เบอร์มือถืออันใหม่เรียบร้อยแล้วให้ทำการ Save ฟอร์ม

แล้วไปที่หน้า SalesPage ที่ทำไว้ แก้ไขในส่วนของฟิลด์ในการแจ้งเตือน Line Notify จาก number-2 ให้เป็น phone-1 แล้วทำการอัปเดตหน้าได้เลยค่ะ

สำหรับฟอร์มตัวอย่างใน Demo ทีมงานจะทำการอัปเดตฟอร์มให้ใหม่อีกครั้งค่ะ

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us