การตั้งค่า Mail Server ในระบบ WP Small

ก่อนหหน้านี้ ระบบตั้งค่าให้ปลั๊กอิน mailgun ทำงานไว้ให้ส่งเมลในชื่อ [email protected] และเปิดใช้ให้ทุกเว็บ

แต่กลายเป็นว่าถ้าใช้ Mailgun ร่วมกับ FluentSMTP จะใช้ไม่ได้ ตอนนี้เลยปิด

แนวทางเบื้องต้น

  1. ถ้าสมาชิกอยากส่งเมลง่ายๆ ส่งจาก noreply@seednotify ก็เปิดเพียงปลั๊กอิน mailgun เท่านั้น
  2. ถ้าใครอยากส่งเมลเอง มีระบบ Mail Server ของตัวเอง และอยากให้เมล์ที่ส่งเป็น Email ที่ตั้งค่าเองได้ แนะนำให้ใช้ FluentSMTP ครับ
Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us