อยากมี Email @yourdomain.com

แนวทางที่ประหยัด คือตั้งค่าให้เมลส่งต่อไป gmail เลยครับ บริการที่ดังๆ เริ่มได้ฟรี ก็เช่น https://forwardemail.net/

มีคนเขียนบล็อกภาษาไทยไว้ละเอียดมาก ที่

ปล. อ่านเพิ่มเติมที่กระทู้ https://seedthemes.com/topic/270799/

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us